KREDYT FIRMOWE

Zdobądź pieniądze na rozwój swojej firmy z doradza.pl

Proces kredytowy
krok po kroku
logo - doradza.pl
Analiza
kredytowa
krok 1

sprawdzamy możliwość finansowe Twojej firmy pod kątem planowanego zakupu lub projektu. Przeprowadzamy audyt obecnych zobowiązań kredytowych, dzięki temu możemy obniżyć koszty ich obsługi

Podpisanie
umowy
krok 3

z szerokiej palety wybieramy te najbardziej optymalne i dopasowane do specyfikacji Twoje działalności. Tworzymy plan działania uzyskania finansowania na poszczególne cele

Dobór
rozwiązań
krok 6

koordynujemy Twoją sprawę w kilku instytucjach jednocześnie. Negocjujemy koszty Twojego kredytu

Dalsza
współpraca
krok 8

pomagamy w analizie aspektów prawnych

Analiza
bankowa
krok 4

monitorujemy Twoje zobowiązania pod kątem dalszej optymalizacji. Jesteśmy gotowi na kolejne Twoje projekty

Kredyt firmowy

Finasowanie rozwoju własnej firmy to sztuka kompromisu między korzystnym oprocentowaniem, a optymalizacją podatkową. doradza.pl kładzie duży nacisk na analizę finansową, która pozwala poznać specyfikację klienta i jego strukturę finansową. Dzięki analizie i wieloletniemu doświadczeniu pomagamy Ci wybrać dopasowaną formę kredytu firmowego.

Z doradza.pl uzyskasz:

dollar

Kredyt hipoteczny dla firm


Kredyt hipoteczny dla firm przyznawany jest w formie kredytu ratalnego na finansowanie działalności gospodarczej. Może służyć m.in. zwiększeniu środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego, zakup lub modernizację sprzętu czy zakup, budowę, rozbudowę i modernizację obiektów. To także możliwość refinansowania wcześniejszych nakładów inwestycyjnych oraz kredytów i pożyczek biznesowych udzielonych przez instytucje i organizacje działające na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Z oferty kredytu hipotecznego dla firm mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy z sektora mikro i MSP, jak też spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki z o.o. oraz osoby wykonujące zawód zaufania publicznego (adwokat, radca prawny, notariusz, architekt, lekarz - także weterynarii, rzeczoznawca majątkowy, biegły rewident, doradca podatkowy, aptekarz). Dzięki karencji w spłacie kapitału nie trzeba spłacać od razu pełnych rat - okres ten trwa nawet do 12 miesięcy.

Co należy wiedzieć o kredycie hipotecznym dla firm:

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 30 000 PLN
 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest tylko i wyłącznie od zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczenia
 • Kredyt dostępny jest w walucie PLN
 • Kredyt do 80% wartości inwestycji
 • Karencja w spłacie do 12 miesięcy
 • Wypłata kredytu może być jednorazowa lub w transzach
 • Spłata możliwa jest w ratach równych lub malejących

Głównym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym. Dla kredytów udzielanych w PLN istnieje możliwość otwarcia rachunków bilansujących - środki na nich zgromadzone pomniejszają kwotę kredytu od której naliczane są odsetki, dzięki temu rata kredytu będzie niższa.

wykres

Kredyt inwestycyjny dla firm


Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie wartości istniejącego majątku trwałego firmy. Kredyt udzielany jest również na refinansowanie kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

Kredyt inwestycyjny może być udzielony nawet na 20 lat, co pozwala zrealizować również długoterminowe inwestycje. W odróżnieniu od kredytu w rachunku bieżącym, można dostosować rodzaj rat do specyfiki prowadzonej działalności.

Co należy wiedzieć o kredycie inwetycyjnym:

 • Kredyt udzielany jest w walucie PLN
 • Kredyt do 80% wartości inwestycji
 • Karencja w spłacie do 36 miesięcy
 • Okres kredytowania może wynieść nawet do 20 lat
 • Wypłata kredytu może być jednorazowa lub w transzach
 • Spłaty odsetek mogą być miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie

Dzięki możliwości karencji w spłacie kapitału nawet do 36 miesięcy, można przeprowadzić planowaną inwestycję. Jeżeli realizowana inwestycja zacznie przynosić zamierzone zyski, istnieje również możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty.

auta

Leasing


Leasing to oferta finansowania pojazdów oraz maszyn i urządzeń skierowana do przedsiębiorców, tj. zarówno Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Oferujemy dwie możliwości leasingu.

Leasing operacyjny, w którym Leasingobiorca nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a opłaty ponoszone przez Leasingobiorcę stanowią koszt uzyskania przychodu.

Drugą opcją jest leasing finansowy, w którym Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie część odsetkowa raty.

Dzięki doradza.pl już nawet w ciągu 48 godzin od podpisania umowy możesz wyjechać autem z salonu!

Kiedy wybrać leasing jako żródło finasowania?

 • Twoje zyski są wysokie, ale nakład na rozwój firmy wolisz wprowadzać w koszty bieżącej działalności
 • Twoje zyski nie są na tyle wysokie, aby szybko kupić np.auto
 • Zależy Ci na szybkim sfinalizowaniu transakcji

Co należy wiedzieć o kredycie inwetycyjnym:

 • Okres leasingu wynosi do 72 miesięcy
 • Dostępna waluta to PLN
 • Opłata wstępna wynoszą od od 0% do 45%
 • Spłata możliwa jest w ratach równych lub malejących
 • Liczne rabaty na samochody i atrakcyjne warunki ubezpieczenia
 • Możliwość szybszej amortyzacji podatkowej inwestycji
 • Minimum formalności
gotówka

Faktoring


Faktoring to sposób zapewnienia przedsiębiorstwu dodatkowych obrotowych środków pieniężnych. W szczególności przeznaczony jest dla firm, które oferują swoim Klientom tzw. kredyt kupiecki (odroczone terminy płatności). Oferta doradza.pl skierowana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw.

Factoring obejmuje między innymi:

 • Administrowanie Wierzytelnościami
 • Finansowanie bieżące Klienta
 • Monitorowanie oraz dochodzenie przeterminowanych Wierzytelności
 • Przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy

Kiedy faktoring jest dla Twojej Firmy?

 • Chcesz wydłużyć terminy płatności od odbiorców
 • Zależy Ci na zmniejszeniu ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej
 • Chcesz poprawić dyscyplinę płatniczą swoich odbiorców

Co należy wiedzieć o faktoringu:

 • Okres faktoringu wynosi do 60 miesięcy,
 • Daje możliwość finansowania faktur nawet do 100% ich wartości
 • Finansowanie faktur/wierzytelności w ramach umowy do 365 dni