WYMAGANE DOKUMENTY

Lista dokumentów wymaganych do uzyskania kredytu

Dokumenty dotyczące sytuacji osobistej

 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy
 • paszport
 • cudzoziemiec: kartę pobytu + paszport
 • Rozdzielność majątkowa Wnioskodawcy
 • Odpis orzeczenia sądu lub wyrok sądowy orzekający rozwód
 • Wyrok sądu o przyznaniu alimentów lub decyzja MOPS-u
 • pełnomocnictwo notarialne

Umowa o pracę

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Świadectwo pracy
 • PromesaPromesa
 • wyciąg z rachunku bankowego

Umowa zlecenia / umowa o dzieło

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Aktualne umowy o dzieło / umowy zlecenia
 • Rachunki do umów o dzieło / umów zlecenia
 • PIT za ubiegły rok
 • Wyciąg z rachunku bankowego

Działalność gospodarcza

 • PIT za uprzedni rok
 • PIT sprzed dwóch lat
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS
 • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami US
 • Oświadczenie dot. braku zaległości płatności składek wobec ZUS, US,
 • Oświadczenie dot. braku konta firmowego
 • Druki bankowe do wypełnienia przez przedsiębiorcę

Dochody z zagranicy

 • Umowa o pracę lub kontrakt
 • Wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy na który wpływa wynagrodzenie za pracę.
 • Odcinki z cotygodniowych / comiesięcznych / potwierdzenie wysokości wypłaconego wynagrodzenia
 • Historia kredytowa odpowiednik polskiego raportu BIK
 • Zaświadczenie o dochodach na druku bankowy
 • Pozwolenie na pracę

Zakup / budowa nieruchomości na rynku pierwotnym

Zakup nieruchomości

 • Prawomocne pozwolenie na budowę wraz z załącznikami dot. zmian
 • Rzut kondygnacji na której znajduje się nieruchomość, rzut nieruchomości kupowanej
 • Umowa deweloperska wraz z załącznikami
 • standardy wykończenia mieszkania
 • Harmonogram prac remontowo – wykończeniowych
 • Wzór umowy końcowej aktu notarialnego
 • Wyjaśnienie wzmianek w księdze macierzystej działki
 • Prospekt Informacyjny
 • Dokumenty rejestracyjne dewelopera / Spółdzielni: NIP, KRS
 • Harmonogram realizacji inwestycji
 • Umowę o prowadzenie rachunku powierniczego przez dewelopera
 • Zgodę banku na wyodrębnienie danego lokalu bez obciążenia
 • Zaświadczenia dla dewelopera do wypełnienia na drukach bankowych
 • Pozwolenie na użytkowanie

Budowa domu / zakup domu w trakcie budowy

 • Wypis z mapy ewidencyjnej, Wyrys z rejestru gruntów
 • Projekt techniczny budowy domu wraz z pieczątkami
 • Prawomocna decyzja na budowę / brak sprzeciwu dot. rozpoczęcia prac budowlanych
 • Kosztorys sporządzony na drukach bankowych
 • Wypis z mapy ewidencyjnej, wyrys z rejestru gruntów
 • Decyzja o warunkach zabudowy lub Plan przestrzennego zagospodarowania terenu
 • Akt notarialny stanowiący podstawę nabycia działki
 • Dziennik Budowy wraz z pierwszym wpisem
 • Wycena nieruchomości

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

Mieszkanie własnościowe / spółdzielczo –własnościowe

 • Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości
 • Akt notarialny stanowiący podstawę nabycia lokalu mieszkalnego
 • Kosztorys remontu, jeżeli w nowo zakupionej inwestycji planujesz przeprowadzić pracę remontowo/wykończeniowe
 • Wycena nieruchomości

Mieszkanie spółdzielcze (z KW, bez KW)

 • Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości
 • Akt notarialny stanowiący podstawę nabycia lokalu mieszkalnego
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczącej zgody na wyodrębnienie księgi
 • Kosztorys remontu, jeżeli w nowo zakupionej inwestycji planujesz przeprowadzić pracę remontowo/wykończeniowe.
 • Wycena nieruchomości

Dom wolnostojący / dom w zabudowie bliźniaczej / szeregowej

 • Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości
 • Akt notarialny stanowiący podstawę nabycia danej nieruchomości
 • Wypis z mapy ewidencyjnej, Wyrys z rejestru gruntów
 • zawiadomienie o zakończeniu inwestycji / pozwolenie na użytkowanie
 • Kosztorys remontu, jeżeli w nowo zakupionej inwestycji planujesz przeprowadzić pracę remontowo/ wykończeniowe
 • Inwentaryzacja dokonana przez architekta, geodetę lub wypis z kartoteki budynków jeśli dla tego budynku jest prowadzona kartoteka w geodezji
 • Wycena nieruchomości

Zakup działki

 • Akt notarialny stanowiący podstawę nabycia działki
 • Wypis z mapy ewidencyjnej, Wyrys z rejestru gruntów
 • Pzzeznaczenie działki: decyzja o warunkach zabudowy, decyzja dot. planu przestrzennego zagospodarowania terenu
 • Decyzja o wydzieleniu działki (wniosek wieczystoksięgowy)
 • Wycena nieruchomości